Promotiebeurs najaar 2017

Beyond the skin: new insights in burn care

Mariëlle Jaspers

 

De studies beschreven in dit proefschrift richten zich op het verbeteren van twee belangrijke uitkomstmaten binnen de brandwondenzorg: littekenkwaliteit en kwaliteit van leven.

 

In Deel I (de beoordeling van brandwonden) en Deel II (littekenevaluatie) worden twee reviews en  verschillende klinische studies gepresenteerd die de mogelijkheden voor het beoordelen van brandwonden en littekens in kaart brengen. Uit een systematische review kwam naar voren dat laser Doppler Imaging, een instrument dat de doorbloeding van brandwonden meet, momenteel de beste keuze is op basis van de state-of-the-art technologie. Vervolgens zijn nieuwe meetinstrumenten zoals thermografie, 3D stereofotografie en optische coherentie tomografie onderzocht. Het doel van een adequate beoordeling is om tijdig de juiste behandeling te kunnen starten of om een behandeling te kunnen monitoren. Hierbij is de behandeling van grote invloed op de uiteindelijke littekenkwaliteit.

 

Tot slot zijn in Deel III een tweetal reconstructieve operatie technieken onderzocht die in klinische studies effectief bleken te zijn. Als eerste is een randomized controlled trial uitgevoerd waarin patiënten met contracturen ten gevolge van brandwonden zijn behandeld met een perforatorgebaseerde interpositieplastiek of een volledige dikte huidtransplantaat. Zowel 3 maanden als 1 jaar na de behandeling was de oppervlakte van de interpositieplastieken toegenomen en van de huidtransplantaten juist afgenomen. Daarnaast is de effectiviteit van vettransplantatie voor patiënten met vastzittende littekens ten gevolge van ernstige verwondingen vastgesteld. De resultaten lieten zien dat de elasticiteit van littekens verbeterd en patiënten minder pijn ervaren: uitkomsten die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.