Beurzen

Voor de frequente bezoekers van Kortjakje zijn enkele beurzen beschikbaar. Deze beurzen zijn mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren.

Zilverwerk reisbeurs

De doelstelling van de zilverwerk reisbeurs is het bevorderen van internationale plastisch chirurgische kennisuitwisseling

Voorwaarden
De beurs is beschikbaar voor plastisch chirurgen in opleiding en tot 1 jaar na beëindiging van de opleiding. Het betreft een buitenlandse stage, fellowship of werkbezoek op het gebied van de plastische chirurgie. Het opdoen van klinische ervaring geniet de voorkeur boven zuiver wetenschappelijke stages. De verblijfsduur moet minimaal 12 weken zijn. Na beëindiging van stage, fellowship of werkbezoek dient een voordracht gehouden te worden op een bijeenkomst van Kortjakje. Over toekenning kan niet worden gecorrespondeerd. Er is een bijdrage mogelijk van maximaal €1000.-.

Indienen 
geschiedt via email met toevoegen van:

  • C.V.
  • Bankrekeningnummer
  • Schriftelijke toezegging en correspondentie met ontvangende instelling.
  • Korte omschrijving van werkbezoek met daarin vermeld: doelstelling, omschrijving wetenschappelijk onderzoek indien van toepassing, duur verblijf, naam van ontvangende instelling en specialist incl. adres en e-mail

travel

 

 

 

science

 

Proefschriftbeurs

De doelstelling van de proefschrift beurs is het bevorderen van onderzoek in de plastische, reconstructieve en handchirurgie op elk niveau.

Voorwaarden

De beurs is alleen beschikbaar voor plastisch chirurgen in opleiding.

Vernoeming van Kortjakje in het proefschrift wordt geapprecieerd. Over de toekenning kan niet worden gecorrespondeerd. Er is een bijdrage mogelijk van € 250.-.

Indienen
geschiedt na goedkeuring proefschrift door promotor en gaat via de mail met toevoegen van:

  • C.V.
  • Bankrekeningnummer
  • Korte omschrijving van het proefschrift

 

Beurswinnaars

Juli 2022

Kortjakje rijkt in de editie van het najaar de reisbeurs ter waarde van 1000 euro!

De proefschriftbeurzen ter waarde van 250 euro zijn gegaan naar:

Kamil Oflazoglu, Amsterdam UMC

Jaap Potuijt, Erasmus MC

November 2021

Kortjakje feliciteert Liron Duraku uit het Erasmus MC met het behalen van de reisbeurs ter waarde van 1000 euro!

De proefschriftbeurzen ter waarde van 250 euro zijn gegaan naar:

Femke Mathot, Radboud UMC

Joris van Dongen, UMCU

Elise Bette Burger, 

Martijn Baas, 

Michelle Brinkhorst, allen uit het Erasmus MC

Liron Duraku

Kortjakje feliciteert Jonathan Tsehaie van harte met het winnen van een van de twee proefschriftbeurzen in 2019!

Kortjakje feliciteert ook Willem Rinkel van harte met het winnen van de tweede proefschriftbeurs van 2019!

 

Handchirurgie in Kaapstad

Mark Smeulders

Fellowship van drie maanden in Groote Schuur Hospital

“Je gaat er heel wat meemaken”, kreeg ik van iedereen te horen die in Kaapstad was geweest. (meer…)